Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

Date: 
05/01/2009 to 16/01/2009

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

 

Gallery

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

 

 

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

 

Invitation Card

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong

個人秀 - 方秀儀個人作品展   Xiu - Solo Exhibition of Daisy Fong